Duurzaam

Wij staan voor Duurzaam, Locaal, Maatschappelijk verantwoord, Klimaatneutraal en op biologische wijze boeren! Vanaf het begin was het voor ons duidelijk dat we zo zouden gaan telen. Het gaat ons vooral om de smaak en de kwaliteit van de groenten en met op biologische wijze telen is dit gewoon beter. Het zorgen voor de aarde is iets wat eigenlijk heel logisch is, we telen niet voor een paar jaar groenten om de grond uit te melken, maar zoeken naar een manier van boeren waarmee we in balans zijn met de natuur.

Biologische balans

We hebben bloemranden, gebruiken organische biologische mest en hanteren een ruime vruchtwisseling (niet ieder jaar dezelfde soort op hetzelfde stuk). Ook geven we regelmatig een stuk land een jaartje rust door het braak te laten liggen. Op deze manier zoek je naar een balans waardoor je goed kunt telen. Ook is er daardoor minder ziektedruk en dus hoeven we niet te spuiten met chemische middelen. De groente is lekkerder en gezonder en er is niet op gespoten!

Naast op biologische wijze telen zijn we bezig om alles zo duurzaam mogelijk op te zetten. Biologisch wil wat zeggen over de teeltwijze, wij willen dit breder trekken. In de opzet van ons bedrijf willen we zoveel mogelijk rekening houden met alle maatschappelijke en sociale functies. We zijn niet Skal gecertificeerd, meer, de kosten daarvoor konden wij niet opbrengen. Aangezien wij alle producten rechtstreeks afzetten via onze winkel en andere kanalen naar de consument had dit voor ons geen toegevoegde waarde. We houden natuurlijk wel meer dan de biologische principes aan, en gelukkig is onze afzet lokaal zodat iedereen bij ons kan komen kijken hoe we ons bedrijf runnen.

Duurzaam

We werken ook hard aan onze milieudoelstelling, het klimaatneutraal boeren. Via het Zeeuws klimaatfonds gaan we dit proberen te bereiken, met het zoveel mogelijk zelf telen van alle groenten die we verkopen, alles wat we niet zelf hebben proberen bij biologische telers uit de regio te halen, en als dat niet lukt dan pas bij de biologische groothandels gaan kijken. Het terugdringen van de zogenaamde voedselkilometers.

Zonne energie

Ook willen we op het land gaan werken met machines die werken op zonne-energie. We zijn bezig met een nieuw gebouw voor koeling en opslag en een stuk kas,  dat we proberen helemaal zelfvoorzienend te krijgen, met zonnepanelen en aardwarmte!

Zorgboerderij

Ook onze zorgboerderij is een sterk sociaal en maatschappelijk verweven activiteit. We geven mensen met beperkingen de mogelijkheid om bij ons te komen werken, we proberen als een leer/werkbedrijf deze mensen weer te helpen aan een vast dagritme en vooral om ze weer nuttig werk te laten doen.

Crowdfunding

Daarnaast hebben we onze laatste activiteiten gefinancierd door middel van crowdfunding. Binnen ons netwerk van klanten en relaties hebben we geld opgehaald via leencertificaten waarop we een goede rente betalen. We halen dus het geld op in onze eigen 'social community' waardoor we de kring zo klein mogelijk houden.