Zorgmedewerkers

’t Hof Welgelegen is een oud boerenhof, waar altijd van alles te doen valt. Cliënten kunnen hier in een kleinschalige en beschermde omgeving aan de slag. Dat gebeurt onder passende en professionele begeleiding.

Uitgebreide kennismaking

Na het eerste contact tussen de deelnemer en het team van ’t Hof Welgelegen volgen een kennismakingsgesprek en een rondleiding op de boerderij. Vervolgens is er een proefdag. Beide partijen kunnen dan kijken of het bevalt. Wanneer dat het geval is, start doorgaans een proefperiode van vier weken waarna een eerste evaluatie plaatsvindt.

Trajectplan

Ook wordt een trajectplan gemaakt. De lengte van het traject, het aantal dagdelen en de vorm van begeleiding hangen af van de mogelijkheden en hulpvraag van de cliënt. Zo zal de een meer baat hebben bij een activerende vorm van begeleiding, terwijl de ander juist een ondersteunende vorm prettiger vindt. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke aansluiting bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer.

Werkzaamheden

Op de boerderij worden op biologische wijze groenten geteeld. De werkzaamheden bestaan uit het zaaien en planten tot aan het oogsten, sorteren en verkoopklaar maken van de groenten en alles wat daarbij komt kijken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het schoonmaken van de gele wortels, maar ook het onkruidvrij houden van het land waar de paarse bloemkolen groeien. Je leert dus alles over wat nodig is voordat groenten in de winkel liggen of worden bezorgd bij klanten.

De kippen en het erf

Ook de kippen die op het erf rondlopen hebben verzorging nodig en de eieren moeten geraapt worden. Het netjes houden van het erf, het land en de gereedschappen horen natuurlijk ook bij het werk op de boerderij.

Persoonlijke trajecten

’t Hof Welgelegen biedt een plek voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het (weer) leren werken staat daarbij centraal zonder dat er sprake is van werkdruk. De oorzaken van de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen erg uiteenlopen en zijn persoonlijk. Daarom bieden we voor iedere deelnemer een persoonlijk traject waarin een passende begeleiding wordt geboden. We streven naar een combinatie van de volgende doelgroepen waardoor er goed van elkaar geleerd en met elkaar gewerkt kan worden.

  • leerlingen en schoolverlaters uit het speciaal onderwijs
  • mensen met een psychische hulpvraag
  • mensen met burn-out
  • mensen met een licht verstandelijke beperking
  • jongeren met een wajong uitkering